autósiskola motorosiskola - Dekmár
Elérhetőségek Autóink - autósiskola motorosiskola Dekmár Áraink - Autósiskola Elérhetőség - Autós és motoros iskola Autósiskola motoros iskola - Dekmár
Autósiskola online jelentkezés


Mozgáskorlátozottak oktatása

Autóbusz

AutóbuszIgény esetén, orvosi alkalmassági vizsgálat!

Érvényesek 2014.05.01.-től


"D" kategória:

Feltételek:

Tanfolyamra csak az vehető fel, aki 24 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.

  • 2. egészségügyi csoprtban egészségileg alkalmas
  • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
  • alapfokú iskolai végzetség igazolása (8 általálános)
  • B és C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

 

Elméleti és gyakorlati képzés:

Elmélet:
Az elméleti képzés díja 40 000.-Ft helyett 31 000.-Ft. Az elméleti képzés minimális óraszáma: 28 óra. Tartalmazza a KRESZ, Járművezetés elmélete, Szerkezeti és Üzemeltetési ismereteket, valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetést.
Felmentés: A szerkezeti és üzemeltetés valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tárgyakból megfelelő műszaki végzetség esetén (autószerelő, technikus, gépészmérnök stb.) kérelemre felmentés adható. Az órák időtartama 45 perc, 10 perces szünetekkel, egy napon 4 elméleti óra oktatható.

A képzés időbeosztását az iskolavezető határozza meg, előreláthatólag
Délelőtt 9.30-tól 13.00- óráig.
Délután 16.30-tól 20.00- óráig.

A tanfolyam tantárgyainak óraszámaiban, és a tanórák sorrendiségében bekövetkezett változások jogát a Dekmár Autósiskola fentartja.

Gyakorlat:
A gyakorlati képzés díja 3 300.-Ft/óra (alap és pótóra). Kötelező óraszám vizsgaórával együtt minimum 31 óra.
Két részből tevődik össze: alapoktatásból és főoktatásból.
Alapoktatás: minimum 6 óra, alkalmanként max. 2 óra vezethető.
Főoktatás minimum 23 óra, alkalmanként max. 4 óra vezethető 2 óránként 1 óra szünetet kell tartani. A 23 óra tartalmaz, 17 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra hegyvidéki vezetést.
A gyakorlati vezetés 2. órája a vizsgára van fenn tartva. A vezetési órák időtartama 50 perc, 10 perces szünetekkel.

Vizsgára bocsátás feltétele:

Elméleti vizsgára csak az bocsátható aki a tanfolyam kötelező órászámait (28) végighallgatta, akinek a felkészültsége és tudása az eredményes vizsga letételéhez megfelel, valamint az elméleti vizsgéra eső díját befizette és a 24 éves életkor betöltése előtt legfeljebb három hónappal fitalabb.
Vizsgázni csak Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége központi helyiségében lehet.
Forgalmi vizsgára csak bocsátható aki az alábbi vizsgákat sikeresen letette:

  • KRESZ, Járművezetői ismeretek Szerkezeti és üzemeltetési vizsga
  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga
  • Rutin vizsga

Oktató gépjármű típusa: TCP Renault R332A16N típusú autóbusz

 

Elméleti és gyakorlati képzési díjak:

Akció


Elmélet Vezetés (31 óra) Elmélet és gyakorlat összesen
40 000.-Ft helyett 31 000.-Ft.
9 000.-Ft megtakarítás!
102 300 Ft
(3300 Ft/ óra)
133 300.-Ft

"D" tanfolyam vezetés díjai 10 óránként fizethető részletben.

 

Vizsgadíjak:

Elmélet:
KRESZ vizsga dij: 4 600.-Ft

Gyakorlat:
Rutin vizsga dij: 4 700.-Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés díj: 4 400.-Ft
Forgalmi vizsga dij: 18 500.-Ft

A vizsgadíjak összesen 32 200.-Ft.

 

A képzés díja összesen: 165.500 Ft (alapórákkal és pótvizsgák nélkül)