autósiskola motorosiskola - Dekmár
Elérhetőségek Autóink - autósiskola motorosiskola Dekmár Áraink - Autósiskola Elérhetőség - Autós és motoros iskola Autósiskola motoros iskola - Dekmár
Autósiskola online jelentkezés


Mozgáskorlátozottak oktatása

Tehergépkocsi

TehergépkocsiIgény esetén, orvosi alkalmassági vizsgálat!

Érvényesek 2014.05.01.-től


"C" kategória:

Feltételek:

Tanfolyamra csak az vehető fel, aki megfelel a külön jogszabályba meghatározott közbiztonsági, egészségi és pálya- alkalmassági feltételeknek, és aki 21 éves életkort betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb és az alapfokú iskolai végzettséget (8 általálános) hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
A tanuló, aki az előbbi feltételeknek megfelet, felvételkor hoznia kell magával:

  • Orvosi alkalmassági véleményt
  • Ki kell töltenie egy jelentkezési lapot
  • A tanfolyam elméleti díját be kell fizetnie
  • B kategóriára érvényes vezetői engedélye van

 

Elméleti és gyakorlati képzés:

Elmélet:
Az elméleti képzés díja 40 000.-Ft helyett 30 000.-Ft. Az elméleti képzés minimális óraszáma: 80 óra. Tartalmazza a KRESZ, Járművezetés elmélete Szerkezeti és Üzemeltetési ismereteket, valamint a Munkavédelem tantárgyakat.
Felmentés: A szerkezeti és üzemeltetés valamint a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tárgyakból megfelelő műszaki végzetség esetén (autószerelő, technikus, gépészmérnök stb.) kérelemre felmentés adható. Az órák időtartama 45 perc, 10 perces szünetekkel, egy napon 4 elméleti óra oktatható.

A képzés időbeosztását az iskolavezető határozza meg, előreláthatólag
Délelőtt 9.30-tól 13.00- óráig.
Délután 16.30-tól 20.00- óráig.

A tanfolyam tantárgyainak óraszámaiban, és a tanórák sorrendiségében bekövetkezett változások jogát a Dekmár Autósiskola fentartja.

Gyakorlat:
A gyakorlati képzés díja 3 000.-Ft/óra (alap és pótóra). Kötelező óraszám minimum 30 óra.
Két részből tevődik össze: alapoktatásból és főoktatásból.
Alapoktatás: minimum 6 óra, alkalmanként max. 2 óra vezethető.
Főoktatás (városi vezetés) minimum 23 óra, alkalmanként max. 4 óra vezethető, 2 óránként 1 óra szüntetet kell tartani. A 23 óra tartalmaz 15 óra városi, 4 óra országúti, 2 óra hegyvidéki és 2 óra éjszakai vezetést.
A gyakorlati vezetés 30. órája a vizsgára van fenn tartva. A vezetési órák időtartama 50 perc, 10 perces szünetekkel.

Oktató gépjármű típusa: Renault 11 A Magnum AE 380. 19TI

 

Elméleti és gyakorlati képzési díjak:

Akció


Elmélet Vezetés (30 óra) Elmélet és gyakorlat összesen
40 000.-Ft helyett 30 000.-Ft.
10 000.-Ft megtakarítás!
90 000 Ft
(3000 Ft/ óra)
120 000.-Ft

"C" tanfolyam vezetés díjai 10 óránként fizethető részletben.

 

Vizsgadíjak:

Elmélet:
KRESZ vizsga dij: 4 600.-Ft
Szerkezet és üzemeltetés díj: 4 600.-Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás díj: 4 600.-Ft
"Vizsgázni az NKH központi helyiségében lehet"

Gyakorlat:
Rutin vizsga dij: 3 500.-Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés díj: 4 400.-Ft
Forgalmi vizsga dij: 11 600.-Ft

A vizsgadíjak összesen 32 700.-Ft.

 

A képzés díja összesen: 152.700 Ft (alapórákkal és pótvizsgák nélkül)